GAWN
FAMILY
HISTORY

 Descendants of Andrew Gawn, Halftown, Co. Antrim:
Born 1777

 

Home page

 

Thomas Gawn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Gawn

Saddlers Shop